L’ús de Google Suite a les escoles comporta sens dubte avantatges, com el recurs a tot un conjunt d’eines que a més permeten el treball col·laboratiu. No obstant, també s’ha de ser conscient dels riscos que impliquen. Les aplicacions que integra, correu, xats, compartició d’arxius, vídeos o agendes comporta necessàriament un tractament de dades dels afectats (els menors). La normativa europea que regula el tractament de dades (RGPD) determina que per poder fer-les servir hi ha d’haver un fonament. En aquest cas es tractaria del consentiment de l’afectat (si és major de 14 anys) o bé dels representants legals. Sembla, doncs, que amb el consentiment n’hi hauria prou… Però és necessari que es tracti d’un consentiment informat i lliure. El RGPD estableix tot un conjunt de requisits relatius a la informació, tant quant al contingut com a la manera de proporcionar-la. S’ha d’examinar amb deteniment si es compleixen tots els requisits legals. D’altra banda, ¿podem considerar que es tracta d’un consentiment lliure si no hi ha altres alternatives? És a dir, si el que es planteja és poder utilitzar aquestes eines, amb les condicions que estableix Google, o no fer-ho, ¿el consentiment seria expressió de la voluntat de la persona?

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.