Els cinc tipus de faltes d’ortografia més habituals entre l’alumnat català són l’accentuació en general, els accents diacrítics en particular, la vocal neutra, les esses i les majúscules. Així es desprèn de l’estudi fet per l’aplicació Dictapp a partir de l’anàlisi de 80.960 dictats realitzats durant els darrers dos cursos per 7.325 alumnes de diferents etapes educatives.

L’aplicació classifica en 15 categories totes les faltes que troba, i identifica quins són els 3 tipus de faltes més comunes que comet cada usuari. Així és com arriba a la conclusió que, entre els tres tipus d’errades més habituals, el 43,4% dels dictats analitzats contenen faltes d’accentuació general i el 41,4% dels accents diacrítics. La categoria d’accentuació general inclou qualsevol accent mal posat que no sigui un diacrític o un error d’obert i tancat, aspectes que compten amb la seva pròpia categoria.

Les 15 categories són: 1) accentuació general; 2) accents oberts i tancats; 3) accents diacrítics; 4) apòstrofs i guionets; 5) vocal neutra; 6) G i J; 7) B i V; 8) Les esses; 9) La dièresi; 10) O/U àtones; 11) La H; 12) Consonants finals; 13) Juntes o separades; 14) Les majúscules; i 15) Calaix de sastre.

L’anàlisi de Dictapp distingeix les faltes més comeses en diferents etapes educatives: cicle superior de primària, 1r cicle de l’ESO, 2n cicle de l’ESO, i batxillerat i universitat. Els percentatges canvies però les categories lligades amb l’accentuació estan en tots els casos ocupant els dos primers llocs, de manera que sembla clar que és la qüestió més problemàtica en qualsevol edat.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.