Han començat els primers claustres d’aquest curs a tots els centres educatius de Catalunya. Tots i totes les professionals estem organitzant i planificant les prioritats per portar a terme una educació transformadora on els infants i els adolescents siguin el centre de la tasca educativa i tot l’alumnat gaudeixi d’una atenció personalitzada que li permeti créixer i desenvolupar-se com a estudiant i com a persona.

Per assolir aquestes finalitats tenim des de l’octubre del 2017 el “Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (una escola per a tothom, un projecte per a cadascú)”; des de llavors, com a mestra i com a delegada sindical he escoltat la reflexió de molts col·lectius de la comunitat educativa: docents, personal de suport educatiu, alumnat, famílies… i, tot que la majoria estem d’acord amb el seu marc teòric, hi ha molta decepció en la seva implementació. Un dels comentaris més freqüents és: “Si la inspecció, les direccions dels Serveis Territorials i el mateix conseller d’Educació, el Sr. Bargalló, estiguessin aquí una setmana sencera veurien que no es pot dur a terme aquest decret”. Durant aquesta reflexió intentaré donar exemples de la situació i més tard exposaré els motius d’aquest malestar i desencant.

El professorat i la resta de professionals de l’educació treballem amb molta dedicació, esforç i adaptant-nos a tots els canvis normatius, que no són pocs, entorns d’aprenentatges flexibles, projectes competencials, processos d’acció tutorial i orientació, personalització dels aprenentatges, plans de suport individualitzats, avaluació formativa i formadora…

L’alumnat gaudeix i aprèn molt de totes les experiències que li oferim, des d’estudiar l’entorn més proper (barri, poble…), organitzar recitals de poemes dels diferents països del món, crear un petit restaurant a l’hora del pati per la resta del centre fins a preparar unes olimpíades amb l’escola del costat… La veritat és que aquests aprenentatges significatius fan que l’alumnat millori els seus coneixements i les seves competències.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.