Aquest projecte neix a partir de la realitat de la nostra ciutat (L’Hospitalet del Llobregat) i del nostre barri (Collblanc-Torrassa), i per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes i del nostre entorn (amb la finalitat de millorar-lo). Des de ja fa uns 12 anys l’escola es planteja un curs rere un altre la revisió, actualització i la introducció de diversos projectes educatius de Servei a la comunitat i d’Aprenentatge-Servei (ApS) en les diferents etapes educatives (des de P-3 fins 2n Btx) en un projecte comú, transversal i integral basat en un model pedagògic que fomenta l’experimentació, la participació activa, la interdisciplinarietat i la cooperació.

Creiem fermament en l’efectivitat de l’aprenentatge entre iguals. Des de ja fa molts anys desenvolupem projectes en què els alumnes més grans es converteixen en un referent pels més petits de l’escola. En el dia a dia de l’escola, alumnes de cursos superiors apadrinen alumnes més joves; els hi organitzen activitats de lleure, d’aprenentatge, esportives… I pels alumnes més grans l’experiència  en alguns casos es converteix en un projecte d’emprenedoria en la qual ells organitzen la major part de les activitats, o s’organitzen per grups cooperatius per desenvolupar el projecte. En general sempre es treballa amb la metodologia de projectes, i sovint des d’un plantejament interdisciplinari.  I és a partir d’aquestes experiències que en els darrers  cursos desenvolupem a diversos nivells diferents Projectes Aprenentatge-Servei (ApS) i Serveis Comunitaris amb algunes entitats i institucions del barri,  la ciutat i el país.

Alguns dels projectes de l’escola es centren  en la mateixa escola i en la nostra comunitat educativa. És aquesta experiència prèvia de servei, d’ajuda i suport el que garanteix que els posteriors projectes ApS i Serveis Comunitaris es desenvolupin amb èxit. Així doncs, especialment  a ESO i Batxillerat desenvolupem diferents projectes ApS que es basen en un treball en xarxa amb altres entitats i institucions del barri i la ciutat. La integració del servei a la comunitat i les tasques de voluntariat amb l’aprenentatge de competències, valors, continguts i habilitats són la clau d’aquests projectes tan enriquidors pels alumnes i per la comunitat, donant resposta a necessitats reals del nostre entorn, i especialment amb les persones més vulnerables o amb més necessitats (en el nostre cas: malalts mentals, gent gran, gent que passa fam…)

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.