Les puntuacions mitjanes obtingudes en cada competència aporten dades genèriques. Dades que es poden matisar si s’analitzen per col·lectius. En les avaluacions del Consell, les variables associades als resultats que es tenen en compte són el gènere de l’alumnat, la repetició de curs i el nivell de complexitat del centre (segons l’índex elaborat per la Inspecció d’Educació).

En totes les competències analitzades en l’avaluació de quart d’ESO del curs 2018-2019, la variable que té més incidència en els resultats és la repetició de curs, que pot arribar als 19 punts de diferència entre l’alumnat que no ha repetit i el que sí que ho ha fet, com passa en la competència en llengua anglesa. La variable gènere és la que aporta menys punts de diferència entre noies i nois, ja que no supera mai els 4 punts.

La repetició de curs és un dels predictors més potents de l’abandonament escolar. La repetició de curs provoca molt debat, tant en la comunitat científica com en l’educativa, ja que hi ha poques evidències empíriques que en demostrin l’efectivitat, especialment si s’aplica sense mesures d’acompanyament. Diversos estudis assenyalen que, lluny de ser una pràctica que ajudi a millorar els resultats de l’alumnat amb pitjor rendiment, a curt termini pot tenir efectes negatius en els resultats acadèmics, la qual cosa obre la porta a considerar polítiques educatives i pràctiques d’aula alternatives que vagin adreçades a millorar el rendiment de l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies.

En les proves internacionals, l’alumnat repetidor també obté pitjors resultats que l’alumnat no repetidor (vegeu els Quaderns d’avaluació. 40, amb dades de PISA 2015).

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.