Les dones representen el 51% de la població mundial. Malgrat això, la seva presència pública es limita al 10% mentre que els homes ocupen el 90% restant. Històricament hi han hagut més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura o la política. Certament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

La Fundació Pere Tarrés, com a entitat educativa que treballa amb infants i joves, és conscient de la importància dels referents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món. I és que malgrat els importants avenços assolits per les dones durant els darrers anys, cal encara recórrer molt camí per arribar a la plena igualtat.

Amb la vocació de divulgar les aportacions d’algunes de dones rellevants i generar referents femenins en l’imaginari de les noves generacions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat un calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai i famílies. El calendari està ideat per ser més que una eina de planificació del curs escolar per convertir-se en un recurs pedagògic. Un equip de docents, formadors i pedagogs de la Fundació Pere Tarrés ha elaborat diferents fitxes formatives que proposen activitats  vinculades amb l’àrea d’expertesa de les dones que protagonitzen el calendari. Els materials estan dissenyats per ser útils per a la realització,  desenvolupament i gestió de l’activitat educativa d’equips docents, educadors, monitors i monitors de centres d’esplais i famílies.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.