Un dels primers maldecaps al qual s’enfronten els pares i mares recents és la tria d’una escola bressol per als seus fills i filles. Per tal de fer una tria acurada, és recomanable visitar els centres que hi ha a prop de casa, conèixer el projecte educatiu i l’equip docent, i veure quin tipus de relació s’estableix amb les famílies. Una de propera i fluïda que permeti detectar i abordar qualsevol aspecte de la criança i el desenvolupament de l’infant serà la millor de les garanties.

Com assenyala l’educadora d’escola bressol Gemma Martínez, la comunicació entre escola i famílies “ha de ser fluida i participativa, cosa que demana establir una relació de naturalitat, cooperació i confiança”. Al seu parer, cal que “pares i mares siguin conscients que són una part clau en el desenvolupament i el creixement dels fills”, i més si s’escau en l’etapa que va dels zero als tres anys, “quan es produeixen més canvis, tant a nivell motriu, cognitiu, d’autonomia, etc.”

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.