Per entendre la influència que tenen les nostres decisions cal prendre una certa perspectiva, sobretot perquè no la veiem de manera immediata o sovint creiem que no tenen influència. Potser per això només ens crida l’atenció el que fem quan veiem què passa als llocs on hi ha infants i adolescents. És llavors que constatem la divergència entre les informacions dels col·lectius professionals vinculats amb la infància i el que com a persones adultes fem.

Tantes idees, modes i opinions qüestionen el que es diu i obren la porta a improvisar i actuar sense més reflexió. Tot és possible? Segurament seria bo pensar que les nostres decisions i la manera com les afrontem són un aprenentatge per a la canalla i repercuteixen en el seu desenvolupament.

Centrem-ho en una idea molt clara i general: el gènere humà és sociable per naturalesa. I la idea principal de la socialització mostra que per tenir vinculacions personals calen unes certes condicions; sobretot paraules, i després temps i llocs per relacionar-nos, experiències i un aprenentatge.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.