Des de fa temps, administració, partits polítics i experts estan d’acord que els horaris que regeixen la vida laboral, comercial i educativa a Catalunya no són els adequats i que caldria adaptar-los, tan aviat com sigui possible, als que hi ha a la resta d’Europa, que permeten una major conciliació familiar i portar una vida més saludable. Però, malgrat les nombroses iniciatives que hi ha hagut en aquest sentit i les propostes aprovades al Parlament, s’ha avançat en ben pocs àmbits. Un dels més importants, perquè condiciona clarament la vida de la majoria de les famílies, és l’àmbit educatiu, sobre el qual la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) acaben de fer una proposta molt interessant que no hauria de ser oblidada pel govern i els partits polítics. La proposta incideix en la reducció del temps lectiu en les jornades escolars, i amb ella es pretén posar fi a l’horari compacte als instituts partint de la base que els horaris escolars actuals estan “antiquats, són estressants, generen desigualtat i no garanteixen l’aprenentatge”. Arguments suficients per obrir un debat en la comunitat educativa.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.