La proposta que aquest dijous ha presentat el Col·lectiu Laude (del qual formen part gairebé totes les persones que han estat rectors o rectores d’universitats catalanes) sorgeix d’un seminari organitzat en dues sessions, el novembre de 2018 i l’abril de 2019. Entre una data i l’altra s’han mantingut molts contactes bilaterals amb administracions, agents socials i institucions educatives d’FP i universitat. En síntesi, la proposta consisteix a estrènyer els lligams entre els cicles formatius de grau superior i els estudis universitaris per la via de crear uns nous graus de quatre anys, dels quals els dos primers es cursarien en un institut i els dos següents en centre docent universitari. D’aquí el nom “2+2”.

Segons aquesta proposta, el pas de l’institut a la universitat seria directe, sense passarel·les, i l’alumne obtindria el títol d’FP superior en el moment de superar el segon any, i de grau universitari després de fer-ho amb el quart. Els cursos es podrien fer seguits o amb una aturada d’un temps, si l’estudiant decideix provar sort al món laboral sense tancar-se la possibilitat de continuar l’itinerari més endavant. Els graus tindrien “un caràcter eminentment professionalista, orientats a necessitats ocupacionals”, farien especial atenció “a l’assoliment de competències” i posarien especial èmfasi “en la metodologia dual, les pràctiques, l’aprenentatge per projectes…”. El disseny curricular i competencial de cada grau el farien equips mixtos FP-Universitat i també el professorat “tindria aquest caràcter mixt”.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.