Bob Lenz fa 30 anys que es dedica a posar en pràctica i teoritzar sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes. L’ABP en anglès és el PBL (Project Based Learning), però al llarg de la seva xerrada Lenz hi afegeix sistemàticament dos adjectius: “High-quality”. No n’hi ha prou amb fer projectes, sinó que han de ser d’alta qualitat. “High-quality project based learning”, repeteix una vegada i una altra. De fet, a les seves escoles s’utilitza l’acrònim HQPBL, que aquí hauria de ser ABPAQ. Lenz va començar amb el treball per projectes com a professor i més endavant director d’una escola de l’àrea de San Francisco on l’alumnat era majoritàriament WASP (white anglosaxon protestants). “Tothom que ens venia a visitar ens deia que allò era fantàstic, però que no funcionaria en escoles situades en entorns desafavorits i multiètnics, o sigui que vaig haver de traslladar el mètode a escoles a barris marginals per acabar constatant que l’ABP no només és bona per tothom, sinó que encara és millor pels alumnes amb menys oportunitats”, afirma.

“Ara penseu en grups de dos o tres com ha canviat el món des que vosaltres anàveu a l’escola”, demana Lenz als assistents, més d’un centenar de docents que s’han donat cita la tarda de dijous 11 a l’Escola Virolai. I quan ja ho han fet els diu que pensin en com ha canviat en els darrers 12 anys, perquè va ser quan va aparèixer el primer iPhone. I, efectivament, el primer iPhone ja sembla d’una altra època. El món és cada cop més complex i canviant, i els infants han d’adquirir aquelles aptituds que els preparin per fer front a aquest món. Quines són? Entre Lenz i els assistents en van sorgint vàries. Per estar preparat, el jove de demà haurà de tenir competències en resolució de problemes, adaptabilitat als canvis, haurà de saber treball en equip, tenir habilitats comunicatives, pensament crític, creativitat…

Posa com a exemple la robotització i l’impacte que està tenint en l’elevada taxa d’atur del jovent als Estats Units (25%), que contrasta amb la baixíssima taxa d’atur de la població general (3,5%). “Hem de preparar els nois a fer allò que les màquines no podran fer”, sosté Lenz. “En el futur no hi haurà menys llocs de treball, sinó que requeriran habilitats més elevades, com la creativitat, per exemple, que és un àmbit dels humans”, afegeix. I és que el món laboral i la vida real, sosté Lenz, està basat en projectes: “A les empreses cada cop els importa menys el curriculum vitae dels aspirants a una feina, el que volen saber és en quins projectes ha treballat, perquè cada cop més feines requereixen persones amb experiència en projectes”.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.