L’informe de perspectives laborals de l’OCDE ens situava, fa ben poc, com a líders a l’hora de pagar salaris baixos a les persones joves. Les persones que tenen estudis superiors cobren el mateix ara que fa una dècada. Si tenen pocs estudis, arriben amb prou feines al que guanyaven fa ara 20 anys. Però hi ha altres ‘liderats’ que ens avergonyeixen, com el de l’abandonament escolar prematur, on amb el 17% anem 6 punts per darrere de la zona euro, o la taxa d’emancipació, que el cas dels joves entre 16 i 29 anys és de només el 23,6%, per menys del 8% la dels que no han fet els 24 anys. Això vol dir que tan sols 8 de cada 100 persones de menys de 24 anys té avui la possibilitat d’encetar un projecte personal amb la deguda autonomia. Hi tenen a veure les condicions que imposa el mercat de treball, però també, i molt, el sistema de formació, perquè aquest massa sovint no ofereix una passarel·la segura al món del treball, sinó que es converteix en un camí d’iniciació a la precarietat laboral.

Però la formació, juntament amb la millora de la situació de les persones joves, enfronta també altres reptes, especialment quan fa ja més de 20 anys que treballem per fer realitat el dret a la formació al llarg de la vida. Avui hi ha més de 50.000 persones de més de 45 anys que fa més de 4 anys que està a l’atur i que necessiten una segona oportunitat. També hi ha moltes persones treballadores que saben que la seva especialització té data de caducitat, i que s’han de tornar a formar. D’altres han volgut prendre distància per cuidar de les seves famílies i, a l’hora de tornar al món del treball, necessiten posar al dia els seus coneixements. El treball no pot ser un tren que passi una sola vegada a la vida i per reenganxar-se es necessita gairebé sempre més formació.

Per donar accés al món del treball en condicions dignes, però també per fer-ho més inclusiu i obert a totes les persones que necessiten una segona oportunitat, es va dissenyar el Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, aprovat fa 4 anys per una immensa majoria al nostre Parlament. Aquest sistema planteja dos objectius centrals. El primer és la creació d’un marc integrat que inclogui el conjunt dels serveis, des de la prospectiva a l’acreditació de competència, i que abasti la formació inicial i reglada, però també la formació per l’ocupació. El segon, la creació d’una Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a òrgan director i coordinador del Sistema.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.