Els resultats de les diferents proves externes d’avaluació de les competències bàsiques evidencien una consolidació en la qualitat i en l’equitat dels resultats a la finalització dels ensenyaments obligatoris: “Es constata un sistema educatiu de qualitat i que consolida l’equitat cada cop més. És pràcticament inexistent el percentatge d’alumnes que supera 15%”. Així ho ha assegurat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, qui, acompanyat del president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo, ha presentat en roda de premsa els resultats de les avaluacions de sisè d’educació primària i de quart d’ESO realitzades aquest curs.

RdP avaluacions 1 Tal com ha exposat Carles Martínez, pràcticament totes les competències avaluades presenten una evolució favorable i mostren la consolidació de l’equitat del sistema, d’acord amb les recomanacions d’Europa per al 2020, que marquen el 15% com a referència per establir el percentatge màxim d’alumnat que no pot assolir una competència. De l’anàlisi dels resultats es desprèn que no hi ha cap competència que presenti un nivell del 16% de no assoliment i  que, en la majoria dels casos, es troben situades entre el 10-14%.   Martínez ha explicat que “fem aquestes proves cada any perquè ens donen elements de reflexió i diagnosi per l’acció educativa del Departament, per als centres per poder-ho comparar amb altres proves i amb centres del mateix entorn, i també serveix per les famílies”. També ha recordat que aquestes dades “no es fan públiques, només les coneixen els centres i les famílies” i que “no són proves memorístiques sinó competencials; això fa que els centres ho impulsin en la seva vida diària”.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.