El Departament d’Educació ha publicat al DOGC la resolució per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en Centres Educatius. Alhora, s’obre convocatòria pública per a la selecció d’una seixantena de centres de secundària de tot Catalunya interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020. La finalitat és potenciar el concepte de centre formador dels instituts que s’acullin al programa, per tal que esdevinguin així una referència en la formació de professorat de secundària.   Educació oferirà un acompanyament als centres participants i els dotarà d’un reconeixement oficial. Els instituts que prenguin part del programa esdevindran un espai d’aprenentatge on els estudiants podran  veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa, com ara les programacions didàctiques, les avaluacions, el disseny d’activitats competencials, la gestió d’aula, el treball cooperatiu, les tutories grupals i individuals, el treball amb l’entorn i les reunions amb les famílies.   L’objectiu és afavorir la qualitat de l’oferta, la planificació de les actuacions i l’harmonització dels calendaris de l’estada al llarg del curs dels alumnes en pràctiques. El programa també aposta per la professionalització de la tasca docent, en estreta col·laboració amb les universitats. D’aquesta manera, posa èmfasi en el rol formador de tot l’equip docent, així com en la formació i la implicació de l’estudiant en pràctiques.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.