L’últim informe publicat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Fundació Jaume Bofill, en el marc del projecte Què funciona en educació, revisa els resultats de 200 estudis internacionals que analitzen de forma rigorosa l’impacte de diversos programes de formació permanent del professorat i com influeixen en el rendiment educatiu de l’alumnat i el seu desenvolupament socioemocional.

Amb l’objectiu d’aportar evidències empíriques al debat sobre com ha de ser el futur model de la formació permanent del professorat de Catalunya, l’informe, realitzat per l’analista d’Ivàlua Núria Comas, apunta algunes conclusions molt interessants, com que els mestres en formació permanent generen un impacte positiu en el rendiment acadèmic de l’alumnat, “un impacte que és similar al que s’aconsegueix amb reduccions de ràtio alumnes-mestre, i superior a l’efecte que té comptar amb professors auxiliars”.

UN BON MESTRE FA ESCOLA

Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, subratlla la necessitat de cercar “coneixements i evidències sòlids de programes que funcionen o no funcionen i posar-los al servei de la comunitat educativa”. La tradició d’establir els impactes dels programes no és pròpia de casa nostra, “la majoria provenen del món anglosaxó i, en menor mesura, dels països nòrdics”. Per tant, la tasca del projecte ‘Què funciona en educació’ és identificar aquestes evidències i que serveixin per dissenyar les polítiques públiques.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.