Si bé és cert que els últims anys s’ha avançat en matèria de coeducació, la veritat és que encara queda un llarg camí per recórrer. I és que la societat actual segueix sent “patriarcal” i per això, els nois i les noies d’avui estan repetint els mateixos rols i patrons de comportament d’abans.

Segons expliquen des Youthcamp, grup de professionals orientats al desenvolupament de les habilitats personals i de lideratge dels adolescents, els joves interioritzen els patrons culturals o estereotips de gènere que la societat els ha transmès des que són ben petits, de manera que se’ls traspassa informació que avui dia queda obsoleta. Uns condicionants que marquen la seva manera de relacionar-se i que en l’adolescència ressorgeix i crea patrons de relació que repeteixen aquests models obsolets.

“Nosaltres treballem diàriament amb joves, i veiem que la coeducació és l’única alternativa per evitar tot això. No obstant, aquesta responsabilitat de coeducar no hauria de recaure de forma exclusiva en les escoles o en les entitats d’educació en el lleure, sinó que hauria de ser una responsabilitat compartida, és a dir, del conjunt de la societat. Per això insistim que s’hauria d’entendre la urgència de l’assumpte, la importància del problema per erradicar els estereotips sexistes”, afirma Lita Muñoz, cocreadora de Youthcamp.

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.