Dos fets: en la sessió del 14 de juliol, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre desmilitarització de Catalunya en què, entre altres coses, es deia: “El Parlament de Catalunya insta el govern a: […] e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.”

Llegir-ne més.

Els comentaris estan tancats.