Salvador Carrasco

L’aposta per l’aprenentatge-servei, que cada dia fan més entitats i municipis, mereix una atenció especial. Es tracta d’una metodologia educativa que uneix l’aprenentatge d’uns continguts concrets amb la realització d’una acció de millora de l’entorn. És una opció que cal potenciar, perquè ens pot permetre avançar junts a l’hora de respondre als importants reptes que avui dia es plantegen en el camp de l’educació dels joves.

Comencem per recordar que la democràcia pressuposa subjectes amb drets individuals i socials, amb una relació entre ells basada en el dir i fer veraços i que arrisquen. La qualitat democràtica requereix, abans que res, l’existència de persones autònomes, de ciutadans lliures disposats a fer ús de la paraula amb responsabilitat; a actuar amb valentia i coratge en la construcció de la comunitat local, del barri, de la ciutat o del país; i a fer-ho juntament amb d’altres, exercint uns drets, iguals per a tothom, des del respecte mutu. En el punt de partida hi ha una hermenèutica del subjecte, que ens pot permetre fer front a la destrucció de l’aspecte social que estem patint i a determinats efectes de la crisi.

El dret a prendre la paraula i incidir en els assumptes que afecten l’entorn immediat constitueix el fonament mateix de la democràcia i concerneix, també, els joves. Només des de la paraula valenta i respectuosa, assumida amb risc en l’acció personal i col·lectiva, és possible construir la ciutat, repensar la democràcia i salvaguardar la convivència. L’absència de compromís i la mentida són contràries a la ciutadania.

Aspirem a educar nens i joves que siguin persones responsables i felices; ciutadans compromesos, amb capacitat d’iniciativa, entossudits en l’assoliment, mitjançant la seva cura, el seu esforç i la seva feina, d’una bona convivència amb els seus companys i veïns. Una formació que fomenti la creativitat i la participació en projectes compartits en els quals es puguin desenvolupar, alhora, aprenentatges significatius i serveis vàlids per a la comunitat a la qual pertanyen. Sobre la base d’experiències inoblidables, que impliquen en la seva integritat la persona amb el seu entorn, es produeixen, a poc a poc, canvis en actituds i pràctiques que convergeixen en el compromís cívic.

Els comentaris estan tancats.