• Cerca

El Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya impulsat pel Síndic de Greuges i la conselleria d’Educació és una bona notícia, perquè afronta, per fi i sense complexos ni eufemismes, el principal problema del sistema educatiu al nostre país, que és la distribució desigual de l’alumnat d’origen immigrant o amb necessitats socioeconòmiques entre els centres educatius d’un territori, cosa que acaba estigmatitzant alguns d’aquests centres i, a la llarga, provoca una reducció de les oportunitats educatives, posant en risc la cohesió social.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El Departament d’Educació, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, diversos agents de la comunitat educativa i els grups parlamentaris de JxCat, ERC, CatEnComú i PSC, han signat aquest dilluns el Pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic de Greuge.

La principal proposta és un nou decret d’admissió que garanteixi un repartiment més equitatiu de l’alumnat, establint, per exemple, una proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona o la limitació de l’escolarització de matrícula viva a centres d’alta complexitat.

El Pacte neix però, sense el suport de tots els partits del Parlament (Cs, PP i CUP) ni de la FaPaC ni del principal sindicat del sector, USTEC-STEs.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La segregació escolar és el primer, per no dir l’únic, problema real que l’educació té a Catalunya. Així ho considera el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha denunciat, en dos monogràfics, el desequilibri entre el perfil de l’alumnat d’un centre educatiu i la composició social, econòmica i cultural de la zona en què es troba aquella escola o institut. I, després de dos anys de treball per consensuar, en col·laboració amb el Departament d’Educació, un pacte que promogui la corresponsabilitat dels diferents actors, Ribó va veure ahir com un centenar d’ajuntaments de més de 10.000 habitants, quatre partits polítics i una trentena d’entitats signaven al Parlament un compromís per combatre la segregació i treballar així per l’èxit educatiu. El pacte, però, té absències destacades, ja que no s’hi han sumat Ustec-STEs, el principal sindicat de l’ensenyament públic no universitari, ni la Fapac, que representa el 95% de les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres públics. Tampoc han rubricat el pacte la CUP, el PP ni Cs.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

D’ençà de l’any 2017, el Síndic de Greuges ha estat treballant per consensuar l’acord, en col·laboració amb el Departament d’Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l’àmbit educatiu

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura

Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació

El pacte preveu, entre d’altres, l’aprovació d’un nou decret d’admissió d’alumnat per al curs vinent, amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona, la limitació de l’escolarització de matrícula viva a centres d’alta complexitat o la creació d’una oficina virtual d’escolarització

També es preveu promoure garanties de gratuïtat real per a l’alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Aquest matí el Parlament de Catalunya viu la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar, amb el qual fa dos anys que treballa el Síndic de Greuges, institució que des de 2008 ha elaborat tres informes sobre una qüestió que situa com a principal problema del sistema educatiu català. Entre les mesures més destacades que incorpora el Pacte hi ha el compromís per part de l’administració educativa de no derivar la matrícula viva cap als centres d’alta o màxima complexitat, la lluita contra el frau (famílies que canvien l’empadronament dels nens per poder optar a escoles que no els toquen per zona), la gratuïtat real de les places escolars a tot el sistema (amb especial atenció a les quotes voluntàries que cobra la concertada i algunes públiques), noves formes per programar l’oferta de places i la gestió del procés d’admissió de l’alumnat, i intentar que els centres més desafavorits tinguin el millor professorat, unes instal·lacions en condicions i una oferta educativa especialment atractiva.

Després de mesos i mesos de reunions, converses i negociacions, el Pacte incorpora trenta actuacions i 189 mesures concretes que han estat acordades per les entitats signants, que són el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants (començant pel de Barcelona), l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, i les patronals de l’escola concertada (Agrupació Escolar Catalana, Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya, Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d’Ensenyament i Fundació Escola Cristiana de Catalunya).

El pacte s’ha d’implementar al llarg de quatre anys. Una part de les mesures requereixen un increment substancial del pressupost en educació (es parteix de la necessitat d’incrementar-lo al 6% del PIB, com diu la Llei d’Educació de Catalunya), i per això seran les que trigaran més a posar-se en marxa. Les primeres són aquelles que no necessiten recursos addicionals, si bé, en el seu Parlament el conseller Bargalló s’ha declarat esperançat que, després del cicle electoral, la Generalitat pugui comptar amb un nou pressupost “i partides per tirar endavant les accions més contundents del pacte”. Bargalló ha volgut subratllar que, amb aquest acord, queda clar que el dret dels infants no és “amb qui estudien” sinó “quin és el projecte educatiu que volem pels nostres fills”.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Trenta actuacions i 189 mesures per combatre la segregació escolar a Catalunya. Aquest és el contingut essencial del pacte signat aquest dilluns al migdia al Parlament per representants de la comunitat educativa, de nombrosos ajuntaments i de la majoria de partits polítics amb representació parlamentària. 

La intenció és començar a engegar el pacte durant aquesta legislatura, que encara no ha arribat a l’equador, i aplicar-lo en la mesura del possible.

Per fer-ho plenament, però, caldria augmentar el pressupost d’Educació fins aproximadament un 6 per cent del PIB, com ja estableix la LEC, la Llei d’Educació de Catalunya.

La primera de les actuacions serà un nou decret d’admissions per regular les inscripcions escolars del curs 2020-2021, que incorporarà mesures concretes per aconseguir una escolarització més equilibrada.

Així, s’establirà una proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en centres d’una mateixa zona i també un límit d’escolarització de matrícula viva -quan el curs ja està en marxa- en centres d’alta complexitat.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La fotografia de família a l’escalinata del Parlament després de signar el pacte contra la segregació va tenir absències destacades: d’una banda, dues de les principals organitzacions de la comunitat educativa, la USTEC-STEs i la Fapac, i de l’altra, tres partits polítics, la CUP, el PP i Ciutadans, que per diferents motius s’han despenjat d’un acord que neix sense el consens absolut del sector.

La Fapac i la USTEC-STEs, juntament amb els sindicats CGT, AEP, SEPC, SE i Front d’Estudiants, van emetre un comunicat conjunt en què critiquen que amb l’acord només hi surt guanyant l’escola concertada, perquè en lloc de “protegir l’educació pública com a única garant del dret a l’educació en condicions d’igualtat”, el document proposa “mesures de caràcter econòmic per a la consolidació” dels centres concertats, diu el text, en al·lusió a la mesura que preveu destinar més diners a aquelles escoles, públiques o concertades, que escolaritzin més alumnes amb necessitats educatives especials. “Que aquests centres [concertats] rebin finançament públic implica que l’administració col·labora a mantenir la segregació”, asseguren.

A més, les entitats contràries a l’acord avisen que no s’estableixen “mesures eficaces” per repartir aquest l’alumnat més desfavorit, ni tampoc es garanteix la gratuïtat del menjador, els llibres de text o el material escolar. “No té sentit signar un pacte sense tenir capacitat per fer-lo complir”, defensen, i diuen que la majoria de mesures ja estan contemplades a la llei d’educació de Catalunya (LEC). “No cal un pacte per fer complir la llei”, asseguren.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

L’orde dels caputxins ha fet una crida per recollir informació sobre el frare Josep Maria de Vera (Alfonso Ramón Uribe) després que un exalumne de l’antic Col·legi Escolania de Pompeia de Barcelona –tancat des del 1970– hagi denunciat que aquest religiós el va obligar a masturbar-lo de manera reiterada durant quatre anys entre el 1950 i el 1955. “Encara ara no puc dormir”, deia l’home quan explicava els abusos a TV3. A través d’un comunicat, l’actual provincial dels caputxins a Catalunya i les Balears, fra Eduard Rey, ha condemnat els fets i s’ha “compromès a investigar tot el que hi pugui haver al voltant d’aquest cas”.

El frare va morir l’any 1997. Des dels caputxins asseguren que tots els responsables de l’escola –que oferia educació escolar gratuïta a famílies sense recursos i que va estar oberta entre el 1912 i el 1977 al carrer Riera de Sant Miquel de Barcelona, a tocar de l’avinguda Diagonal– són morts, però sí que constata la veracitat d’algunes de les dades aportades per la víctima. Com ara que van traslladar el frare a Tarragona l’any 1957. L’exalumne ho atribueix a les seves conductes. Des de l’orde asseguren que no consten les raons del trasllat ni les deliberacions prèvies i que tampoc queda ningú viu que hi participés.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Perquè en més o menys grau afecta la majoria de municipis, perquè és un problema social, perquè els efectes a llarg termini són encara desconeguts i perquè els que la pateixen són els més vulnerables, la segregació escolar està considerada el principal problema del sistema educatiu a Catalunya. Però si bé hi ha consens a l’hora d’afirmar això, és cert que no n’hi ha hagut tant quan ha calgut prendre mesures concretes per aturar i revertir aquest fenomen, que es produeix quan hi ha desequilibris socioeconòmics entre els alumnes de les escoles d’un mateix territori. Per això és tan important la imatge d’aquest migdia al Parlament: per primera vegada a la història, i de manera inèdita a l’Estat, pràcticament tots els actors de la comunitat educativa han signat el pacte contra la segregació escolar. Impulsat pel síndic de greuges, l’acord estableix accions concretes que hauran de ser aplicades pel departament d’Educació, els ajuntaments de més de 10.000 habitants i les patronals de l’escola concertada. Si no es compleixen, l’administració es reserva el dret a sancionar els centres desobedients, fins i tot retirant-los el concert educatiu. Els alcaldes que han intervingut han llançat un avís a navegants: la signatura no servirà de res si al darrere no hi ha més recursos per aplicar les 189 mesures concretes anunciades. 

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La segregació dels alumnes nouvinguts, els alumnes amb discapacitats i els alumnes amb problemes socioeconòmics és un dels grans problemes que afecten el nostre sistema educatiu. La seva desigual incorporació als centres impedeix fer efectiva la igualtat d’oportunitats, que té un dels seus pilars en una educació de qualitat per a tothom, des de la primera infància. A Catalunya hi ha escoles i instituts que concentren nois i noies en situacions de desavantatge i, en canvi, n’hi ha que en queden al marge. No tots els centres fan un esforç d’integració i, per tant, hi ha estudiants clarament perjudicats. A vegades sembla que hi hagi un sistema de dues velocitats educatives. La societat en conjunt hi surt perdent: es creen guetos, s’impedeix el bon funcionament de l’ascensor social, s’enquisten situacions de marginació, es frustren talents, es perden oportunitats. L’escola no és la panacea de tot, però un sistema escolar equitatiu, que sigui una eina de cohesió social, que estiri cap amunt la qualitat educativa mitjana sense renunciar a l’excel·lència dels millors, és una garantia de progrés tant social i cultural com econòmic. 

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

L’arbre de l’Educació es torça en funció de la descompensació de les seves branques. Tampoc aguanta si la base no és ferma, o si el clima és criminal. Tothom coincideix que l’èxit o fracàs d’una societat comença precisament a les aules. Però a aquest tronc li falten mitjans per créixer fort i robust. La segregació escolar, per exemple, és una d’aquestes extremitats que llasta el sistema. Com ho és la falta de finançament, el fracàs i l’abandonament escolar, la falta de reciclatge del professorat i els canvis en el model en funció del color polític. Tot, de fet, està connectat. Catalunya s’ha proposat ara posar l’accent en el millor repartiment de l’alumnat en funció de la seva condició socioeconòmica. A proposta del Síndic de Greuges, el Govern, els ajuntaments i entitats implicades en l’àmbit educatiu han firmat aquest dilluns al Parlament un ambiciós pacte contra la segregació escolar. L’objectiu, “garantir el dret una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat”. Els alcaldes, per la seva banda, ho tenen clar: no es pot viure de bones intencions si no hi ha mitjans econòmics que els donin suport. 

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

En el marc del pacte, el Departament d’Educació ha eliminat per al proper procés de preinscripció la puntuació complementària per malaltia digestiva crònica i per germans o progenitors exalumnes del centre. Aquests canvis s’han treballat conjuntament i de mutu acord amb els ajuntaments. De cara al proper curs, està treballant en l’elaboració d’un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat. En aquest sentit, Josep Bargalló ha avançat que “el canvi normatiu comença amb el decret d’admissió d’alumnes. És un compromís del Departament d’Educació, perquè aquí és on comença la lluita contra la segregació. Per això, aviat presentarem una proposta”. Respecte el decret, el conseller ha explicat que “hi haurà un tractament idèntic per totes les escoles del Sistema Educatiu de Catalunya, una reserva de places que permeti que els alumnes nouvinguts no incrementin la segregació pel fet de no estar equitativament distribuïts en els centres. És important el treball en comú amb els ajuntaments per preveure la zonificació, l’oferta educativa i per treballar solucions a una realitat que tenim”.   També es preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d’una mateixa zona, l’oficina electrònica de preinscripció, la publicació de quotes i règim legal, i la protecció dels centres d’alta complexitat (no-escolarització matrícula viva, etc.).   Alhora, es regularà la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques o s’introduiran instruments adreçats a evitar els fraus, com ara preveure majors exigències d’acreditació del criteri de proximitat per a l’alumnat que modifica la seva residència padronal just abans d’iniciar el curs escolar.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

El pacte contra la segregació aprova, com a punt de partida, però com deien les notes de la reforma educativa: necessita millorar. Bargalló ha aconseguit el suport dels ajuntaments, claus en la preinscripció, però caldria treballar més l’entesa amb el sindicat majoritari de mestres i la federació de pares. El límit d’alumnes amb necessitats especials a qualsevol centre hauria de ser un primer pas envers més implicació dels centres concertats contra l’exclusió, perquè encara s’emparen massa en el fet que tenen les aules plenes.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Fixeu-vos-hi: darrere de moltes iniciatives, projectes o realitzacions d’aquelles que dius “Que xulo!” o “Quina passada!” sempre hi ha… una associació. Un munt d’horts urbans, el rescat de vides al mar, milers d’infants i joves educant-se en el lleure, la decoració de tantes festes majors, un espectacle de danses tradicionals, un parc per als veïns d’un barri, la representació de la Passió, uns premis literaris… o el crit de llibertat de milers de persones en pacífica manifestació: són alguns fruits d’associacions que transformen la societat, per l’impacte directe del que fan, i per la transformació personal de cadascun dels membres de l’associació.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Els Jesuïtes de Catalunya s’han entrevistat amb 19 persones –11 homes i 8 dones– en el seu procés d’investigació d’abusos en escoles que es va iniciar fa tres mesos, i en les quals han aparegut “el nom de set persones sobre les quals recauria alguna acusació d’abusos o de conductes impròpies”, que han passat en diferents dècades i en quatre dels seus centres.

Les 19 persones han contactat amb els jesuïtes a través del correu escoltar@fje.edu sol·licitant una entrevista, i en cinc dels casos l’entrevista ha estat telefònica, per motius de distància o perquè ho ha sol·licitat la víctima, ha informat Jesuïtes Educació en un comunicat.

En aquestes entrevistes ha aparegut el nom de set persones, i la més citada és el pare Lluís Tó, ja mort, i que el 1992 va ser condemnat a dos anys de presó i sis d’inhabilitació per abusos sexuals sobre una menor, i després va ser destinat a Bolívia, i han assenyalat que “la consciència de la gestió és insuficient, i que podia haver-hi més víctimes, i el cas és l’origen de la investigació”.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

L’Èrik (3 anys) fa primer d’infantil en una escola on es treballa per projectes. Als seus pares, la Yolanda (37) i en David (36), els adverteixen que tindran feina i han sentit comentaris d’altres famílies queixant-se que han de fer massa activitats en horari extraescolar, però els agrada el projecte educatiu que els expliquen a la jornada de portes obertes i trien centre convençuts que és la millor opció. Arribats al segon trimestre reconeixen que, a vegades, senten com una càrrega algunes de les tasques que tenen: “L’Èrik no havia anat a l’escola bressol, per tant ens hem estrenat en l’experiència educativa i, tot i que nosaltres estem implicats activament en l’educació del nostre fill, algun cop hem sentit la pressió de fer-ho almenys tan bé com la resta de famílies”, admet la Yolanda. El pare afegeix que algun cap de setmana en què se n’anaven fora han hagut de dedicar temps a l’encàrrec de l’escola.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Sovint pensem que els que normalment patim estrès som els adults. Malauradament, cada cop més infants viuen enmig d’uns ritmes de vida frenètics, llistes infinites de feines, un perfeccionisme imposat ja no només per ells mateixos, sinó també per part de docents i progenitors, etc., fet que ha provocat que, en els últims temps, els menors també siguin víctimes d’aquest estrès. Una de les èpoques que més els angoixen, però, és quan, a mitjans i finals de trimestre els exàmens s’acumulen l’un rere l’altre.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

Aquests dotze passos els exposo en relació amb les emocions d’infants i adolescents, però són vàlids per conduir i transformar les nostres.

  1. Connectar-hi, observar-les i escoltar-les.
  2. Atendre-les, acollir-les, prendre’ns-les seriosament.
  3. Legitimar-les, permetre-les i acceptar-les totes. No reprimir-ne ni invalidar-ne cap. Tenen dret a sentir qualsevol cosa (no a fer qualsevol cosa amb el que senten).
  4. Identificar-les, reconèixer-les. Saber distingir de quina emoció es tracta. Sovint les emocions verdaderes queden tapades per altres d’aparents.
  5. Anomenar-les, expressar-les. Saber-les dir pel seu nom, adquirir un vocabulari emocional ric i bonic.
  6. Empatitzar-hi, comprendre-les. Esbrinar quines necessitats i desitjos legítims hi ha al darrere de les seves emocions i conductes, per ajudar-los a trobar formes també legítimes d’expressar-les.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

De mitjana, els infants de primària passen 7,5 hores al centre escolar. D’aquest temps -com una jornada laboral, que encara es pot ampliar més amb l’acollida matinal i les activitats extraescolars-, els alumnes en dediquen un terç (2,5 hores) a l’estada lligada al menjador. “El temps del migdia té un gran valor educatiu i s’hauria de definir molt més enllà de la qualitat del servei del menjador -que, evidentment, és clau-. A Fundesplai creiem que aquesta estona de lleure ha d’anar lligada amb el projecte educatiu del centre i s’ha de veure com una oportunitat per millorar el servei i l’atenció a l’alumne”. Així ho defensa Froilán Salgado, adjunt a la direcció general de gestió i serveis de Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai), entitat sense ànim de lucre dedicada a l’educació no formal en el lleure i amb 45 anys de trajectòria.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »

La comunicació entre la família i l’escola “és el termòmetre de la bona educació”, opina Felip Gordillo, pare de l’Arlet (6 anys). Tant ell com la seva parella, l’Anna Soria, expliquen que diàriament parlen amb la tutora, l’Anna Bigas, que veuen a les 9 h, a les 15 h i a les 17 h a la porta de l’aula de l’Escola Jungfrau de Badalona. “Són moments breus, però importants per comentar inquietuds que sentim tant els uns com els altres sobre l’Arlet”, diu Gordillo.

A més de les salutacions diàries a la porta de la classe entre família i tutora, els pares de l’Arlet expliquen que tenen altres maneres de comunicar-se amb l’escola. “Tenim un correu electrònic amb la tutora, que fem servir quan hem de tractar sobre algun assumpte que requereix més profunditat de la que podríem aconseguir amb les converses de salutacions diàries”, diu el pare. A més, també s’hi reuneixen durant el curs, i més vegades si els pares ho demanen.

Llegir-ne més.

Comments Sense comentaris »