Família Escola Acció CompartidaAdreça completa:Escola adherida a la FECC Escola o grup NO pertanyent a la FECC

Compte corrent del Banc o Caixa on cal domiciliar el pagament corresponent als Materials Complementaris

COMUNICA que la persona coordinadora del programa FEAC (que serà qui tindrà accés als Materials Complementaris


SOL·LICITA
poder ser donat d’alta a l’espai web dels Materials Complementaris FEAC fins a nova comunicació

El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Avís Legal
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart